Kerklike Maatskappye: Koördineringspan

Algemene Sekretaris: dr Gustav Claassen (Sameroeper)
2 Lede Algemene Sinode: dr Déwyk Ungerer, ds Charl Stander
2 Lede Direksie BM: di Danie Mouton, ds Nico Simpson
2 Lede Direksie van Hugenote Kollege: ds Nelis J van Rensburg, prof Nelus Niemandt
2 Lede Beheerliggaam CLF: me Charmaine Stoffberg
NG Kerkfamilie: kan elk een verteenwoordiger op eie koste aanwys.

Nehemia Bybel Instituut. Ds Koos Kriel en Rev Mawonga Phaphile