Kommunikasie

Algemene Bestuurder: dr Gustav Claassen (Sameroeper)

Sinodale verteenwoordigers (met sekundi)

Wes-Kaapland: ds Francois Herselman (me Ronelda Visser)

Oos-Kaapland: ds Danie Mouton

Noord-Kaapland: ds Mossie Mostert

KwaZulu-Natal: dr Barry Tolmay (Me Hannelize van Wyk)

Vrystaat: dr Carin van Schalkwyk

Goudland: ds Johan Brink

Noordelike Sinode: ds Paul Grobler (me Hermien Swart)

Hoëveld: ds Hannes Windell

Oostelike Sinode: ds Francois Retief

Namibië: ds Gerhard Liebenberg

Kerkbode: mnr Le Roux Schoeman

Bybelmedia: Me Adel Lombaard