Algemene Bestuurder: dr Gustav Claassen (Sameroeper)

Sinodale verteenwoordigers (met sekundi)

Wes-Kaapland: Ds Marinus Theron (me Ronelda Visser)

Oos-Kaapland: ds Danie Mouton

Noord-Kaapland: ds Christo Jonck

KwaZulu-Natal: dr Barry Tolmay (mnr Louis Nel)

Vrystaat: dr Leon Foot (me Celicia McLean)

Goudland: ds Anton Mieny

Noordelike Sinode: ds Paul Grobler (me Hermien Swart)

Hoëveld: ds Hannes Windell

Oostelike Sinode: ds Francois Retief

Namibië: ds Thijs van der Merwe

Kerkbode: mnr Le Roux Schoeman

Bybelmedia: Me Adel Lombaard