Missionale Diakonaat

Ds Nioma Venter (Voorsitter)

Dr Lourens Bosman (Skriba)

Sinodale verteenwoordigers (met sekundi)

Wes-Kaapland: ds Nioma Venter (ds Jampie Nel)

Oos-Kaapland: ds Philip Voigt (ds Annatjie Marais)

Noord-Kaapland: ds Keydy O’Callaghan (me JF de Villiers)

KwaZulu-Natal:  dr Mike Heaney

Vrystaat: dr Nico Mostert

Goudland:  ds Sanré Benade, (ds Irma Nel)

Noordelike Sinode: dr Marinda van Niekerk (dr Botha van Aarde)

Oostelike Sinode: dr Lieze Meiring

Hoëveld: ds Yolandi Kok (ds Phillip Coetzee)

Namibië: ds Leon Fourie