Missionale Diakonaat

MISSIONALE DIAKONAAT

Ds Nioma Venter (Voorsitter)

Ds Rupert de Koning (Ondervoorsitter)

Dr Lourens Bosman (Skriba)

Sinodale verteenwoordigers (met sekundi)

Wes-Kaapland: ds Nioma Venter (ds Jampie Nel)

Oos-Kaapland: ds Philip Voigt (ds Annatjie Marais)

Noord-Kaapland: dr Fanus Henning (me JF de Villiers)

KwaZulu-Natal: ds Rupert de Koning (dr Mike Heaney)

Vrystaat: me Anso Steyn (dr Nico Mostert)

Goudland: dr Grant du Plessis (ds Sanré Benade)

Noordelike Sinode: dr Marinda van Niekerk (dr Botha van Aarde)

Oostelike Sinode: dr Lieze Meiring

Hoëveld: ds Evert Bergh (ds Phillip Coetzee)

Namibië: ds Zack Pienaar (me Amanda Kruger)