Die kerke van Suid-Afrika beplan ’n groot versoeningsveldtog saam met organisasies wat die leiers van die jeugopstande van 1976 en die diensplig-generasie verteenwoordig. Die tema, na aanleiding van Psalm 98, is: Sing ’n nuwe (Suid-Afrika) lied! Op 16 Junie word die Soweto-opstand van 1976 herdenk. Kerkleiers wil dié belangrike simboliese geleentheid gebruik word om ’n […]

Beste kollega, Ontvang my tweede skrywe aan jou. Ek deel met jou vanuit die kantoor van die Algemene Sinode momente wat op kerklike terrein aan die gebeur is. In hierdie skrywe inligting oor die volgende onderwerpe: Teologiese Opleiding, Huweliksbevestigers, Jeugsake, Reformasie 500, Versoeningsgeleentheid 11 Junie, Droogtehulp. TEOLOGIESE OPLEIDING Teologiese Opleiding in die NG Kerk is […]

Beste kollega Baie dankie vir die goeie reaksie op my vorige skrywe. Ek waardeer die wenke, navrae en opmerkings wat ek ontvang het. Ek probeer om die e-pos uit my kantoor so kort moontlik te hou. ʼn Belangrike saak wat ek nou aan jou wil kommunikeer omdat ruimte in die vorige skrywe dit nie toegelaat het nie, […]

Beste kollegas, Soos ooreengekom skryf ek direk aan jou, van tyd tot tyd, oor sake op die kerklike terrein. My skrywe het altyd ten doel om jou so goed as moontlik in die prentjie te bring oor ontwikkelinge rondom dit wat op die agenda van die ASM se sakelys is. Andersins kommunikeer ek belangrike inligting […]

Beste kollegas, Na die ASM vergadering van 5-7 September, my gebruiklike kommunikasie aan julle oor sake wat van belang mag wees. Die inhoud van die sake wat ek graag wil beskikbaar stel, neem redelik spasie op. Om dié rede gee ek kortliks ‘n inleiding op elkeen van die sake met ‘n nodige skakel. Indien jy […]