Die resultaat van die ASM vergadering van 27-29 Februarie 2024 is inderdaad die vrug van gedeelde leierskap en daarvoor is ons oneindig dankbaar.  Vir diegene wat daar was, nogmaals dankie vir die toewyding waarmee elkeen aan die onderskeidingsprosesse wat deel van die sakelys was, deelgeneem het. Amptelike kommunikasie vir verdere verspreiding is ‘n Pastorale Brief wat […]

Die nuutste Kerkorde & Reglemente is pas voltooi. Kommunikasie oor die bestel van gedrukte eksemplare sal na sinodale kantore gestuur word vanwaar dit verder hanteer sal word. Intussen kan ‘n PDF dokument hier afgelaai word. Kerkorde&Reglemente 2023 In die voorwoord van die nuwe Kerkorde & Reglemente skryf dr Bertus Celliers, voorsitter van die Algemene Taakspan […]