Volgende jaar is dit die vyfhonderd-jarige vieringe van die Reformasie met spesiale aandag aan Martin Luther se bydrae. September is tradisioneel die tyd van die jaar wat die volgende jaar se kalender beplan en gedruk word. Neem kennis dat daar ‘n ongelooflike hoeveelheid materiaal ontwikkel word om gemeentes te ondersteun met dié vieringe. Klik hier […]

‘n Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode het van 7-10 November 2016 in Pretoria byeengekom. Die vergadering is deur die Moderamen byeengeroep in reaksie op meer as 130 appèlle, gravamina en beswaarskrifte ingebring teen die selfdegeslagbesluit van 2015. ‘n Appèlliggaam het kort voor die vergadering appèlle teen die selfdegeslagbesluit op tegniese gronde gehandhaaf. Dit beteken […]

BESLUIT VAN DIE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIE ALGEMENE SINODE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK OP 10 NOVEMBER 2016 1) Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie. 2) Die […]

Twee prosesse rondom konsep-wetgewing verg kerke en ander geloofsgroepe se dringende aandag en reaksie. 1. COMBATING OF HATE CRIMES AND HATE SPEECH BILL. Agtergrond: Minister Michael Masutha het op 24 Oktober 2016 beoogde wetgewing rondom “haatmisdaad” en- “haatspraak” aangekondig. Die doel van die beoogde wetgewing is volgens die minister: “The recent racist utterances and many […]

Beste kollega, Teen hierdie tyd is elke gemeente se kerssangdiens met groot sukses afgehandel. Hopelik is dit nou ‘n bietjie rustiger en is jy aan die gereedmaak vir ‘n welverdiende vakansie iewers. Met ‘n bietjie meer rustigheid is die noodwendige dat elkeen van ons nabetragting doen oor ‘n jaar wat verby is. Miskien was dit […]