Beste kollega, In 2017 vier ons die vyfhonderdjarige herdenking van die Reformasie. Met die oog hierop ontwikkel die Taakspan Refo 500 materiaal om gemeentes te ondersteun met dié vieringe. Besoek gerus die Reformasie 500 webtuiste waar nuwe materiaal deurlopend beskikbaar gemaak word. Week van gebed Reformasie-oomblik vir die liturgie Reformasie grafika Bydraes uit die Tydskrif vir Hervormde […]

Beste kollega, Ek glo dat jy die afgelope feestyd verantwoordelik was en genoeg rus gekry het vir 2017. Mag dit vir ons almal ‘n wonderlike geseënde en voorspoedige jaar wees. Hierdie skrywe gee inligting oor twee sake naamlik die NG kerk se kommentaar op konsepwetgewing asook die onderwys. Konsepwetgewing getiteld Combating of Hate Crimes & […]

INTRODUCTION In August 2015 the Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities (CRL Commission) began an investigation into the ‘commercialisation of religion’. The investigation was in response to a number of media reports concerning suspicious or untoward practices being undertaken by various pastors and churches. These included […]

Beste kollega, Lydenstyd is ‘n besonderse tyd in die kerklike jaar. Die 46 dae voor Paasfees is vir ons, terwyl ons nadink oor Christus se lyding, ten diepste ‘n tyd van verdieping, verootmoediging en dankbaarheid. Mag dit ‘n geseënde tyd in jou gemeente wees! Graag neem ek die vrymoedigheid om die volgende sake onder jou […]

Liewe lidmaat Die NG Kerk as instelling wil nie in party-politiek betrokke raak nie. Tog kon ons oor die afgelope jare nie swyg wanneer die president en regeringslui so optree dat dit die vrede, versoening en geregtigheid van ons mense in gedrang bring nie. Die kerk het immers ‘n profetiese roeping om geregtigheid na te […]