Ouditkomitee

Voorsitter:  Vakant

Skriba:  Pieter Kruger

Mnr Stephan Grobler

Prof Dirk van der Merwe

 

Lede/Verteenwoordigers van die Algemene Sinode kantoor

Dr Gustav Claassen (Algemene Sektrtaris)

Dr Lourens Bosman (Algemene Bestuurder)

Me Jeanine van der Merwe (Boekhouer)