Publieke Getuienis

PUBLIEKE GETUIENIS

Kernspan:

Dr James Kirkpatrick (Voorsitter)

Dr Gustav Claassen

Dr Barry Tolmay

Prof Kobus Schoeman

Dr Pieter van der Walt