Organisasie se werksaamhede Die KMDR is ‘n Nasionale Netwerk van kerklike maatskaplike diensorganisasies, wat ook as ‘n selfstandige Nie-Winsgewende Organisasie (NPO 001-694) geregistreer is. Die KMDR bied ‘n ruimte waarbinne sy lidorganisasies onderling met mekaar skakel, navorsing doen, inligting deel en opleiding koördineer. Die lidorganisasies lewer  professionele vakkundige en statutêre maatskaplike ontwikkelingsdienste aan alle mense in […]