Voorsitter:  dr Jana van den Munckhof

Ondervoorsitter:  ds Barnard Steyn

Skriba:  dr Tertius Erasmus

 

Communitas (Wes-Kaapland): drr Frederick Marais, Jana van den Munckhof

Excelsus (Pretoria)drr André Bartlett, Tertius Erasmus

Bedieningsbegeleiding (Vrystaat): ds Barnard Steyn, dr Tertius Botha

Hugenote Kollege:  Prof Nelus Niemandt

 

Sinodale verteenwoordigers

Wes-Kaapland: dr Jana van den Munckhof

Oos-Kaapland: ds Danie Mouton

Noord-Kaapland: dr Hannes Knoetze

KwaZulu-Natal: ds Jan Viljoen

Vrystaat: ds Barnad Steyn

Goudland: dr Jaco Schoeman

Noordelike Sinode: ds Paul Grobler

Hoëveld: dr André Bartlett

Oostelike Sinode: dr Tertius Erasmus

Namibië: dr Wynand Fourie

Evangelisasie: ds Leon Westhof